Missions

Les Missions d’innovació
per a una dècada.

Per tu. Per a tots i totes.

En nombroses ocasions ens plantegem si podem fer alguna cosa per evitar el canvi climàtic. És  difícil pensar que una sola persona, o les seues accions, genere una incidència directa en un problema tan complex a escala global. I no obstant això, les experiències al llarg del planeta ens demostren que quan s’alineen i articulen iniciatives de diversa índole sí que és possible. A més a més, no tot depén de grans cims, descobriments inesperats o persones amb grans idees.

València va decidir involucrar-se en 2020 en Missions 2030, un sistema de governança i innovació per a tractar de millorar la vida de la ciutat i de la gent que viu en ella. I la seua primera missió és la Missió Climàtica, que busca descarbonitzar la ciutat en la pròxima dècada.

Missió Climàtica València 2030

Aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra en 2030 i fer-ho per (i per a) la ciutadania, dins del context de la missió europea de 100 ciutats europees intel·ligents i climàticament neutres en 2030.

La Missió Climàtica València 2030 és la nostra contribució des de València perquè la UE reduïsca les emissions climàtiques en un 55 % d’ací a 2030 i es convertisca en neutral des del punt de vista climàtic en 2050.

Alguns dels principals beneficis associats a la descarbonització de València són els següents:

  • Més salut per a les persones
  • Menys embossos i sorolls
  • Menys contaminació
  • Més espais naturals disponibles
  • Millors hàbits
  • Més innovació

Aspirem a fer de València una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida, més pròspera i, en definitiva, més habitable i desitjable per a les persones.

“Missió Climàtica València 2030” pas a pas:

P1
Definició i aprovació de la missió
P3
PROJECTES R+D+I QUE LI DONEN SUPORT
P4
POLÍTIQUES PÚBLIQUES ORIENTADES A LA MISSIÓ
– Pla verd i de la biodiversitat (en desenvolupament)
P5
AVALUACIÓ DE LA MISSIÓ (disponible pròximament)
– Sistema d’indicadors i informes KPI de la missió.
– Informes de seguiment.
P6
ALIANCES
– Aliança per la Missió
– 5 hèlices de l’ecosistema
P8
AGENTS CLAU DE LA MISSIÓ
– Grup de treball intern de transició energètica.
– Taula de Transició Energètica.
– Comissió del projecte Districte Neutre.
– Fundació València Clima i Energia.
– Generalitat Valenciana.
– Agents europeus vinculats a la Missió 100 Ciutats Intel·ligents i Climàticament Neutres.

Aliances de la missió

5 hèlices de l´ecosistema

PROPÒSIT:

El propòsit de la Missió és aprendre a desenvolupar una transformació sistèmica a la ciutat de València que ens permeta ser capaços d’absorbir el 100 % de les emissions de CO₂, al mateix temps que es treballa en diverses mesures per a reduir-les en 2030.

En aquesta Missió hem involucrat la ciència, la innovació, la ciutadania, les universitats, els mitjans de comunicació i la societat en general perquè formen part del procés de transformació que tot això implica.

Amb aquesta Missió aconseguirem:

Reducció de CO₂

Avançar en els compromisos de reducció de CO2 adquirits en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia.

Disminució de la temperatura del planeta

Avançar en els compromisos de la Cimera del Clima de París, en què les ciutats van reafirmar l’ambició de contindre l’augment de la temperatura del planeta dins de l’objectiu d’1,5 graus centígrads.

Desenvolupament sostenible

Avançar en els compromisos i metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

La Unió Europea ja té la seua primera Missió aprovada:

València aspira a ser una de les 100 ciutats europees climàticament neutres. L’Ajuntament pretén així fer de València un pol d’innovació que reba assessorament europeu i compartisca les seues experiències de sostenibilitat amb altres ciutats en matèries com la mobilitat, el turisme o l’energia.

Què és?

Neutralitat climàtica. En 2020, la Comissió i el Parlament europeus van definir cinc missions per a orientar el programa d’investigació i innovació de la UE per a 2021-2027 Horitzó Europa. Una d’aquestes, la missió 100 ciutats climàticament neutrals a Europa abans de 2030, per i per a la ciutadania, està orientada a aconseguir que un centenar d’urbs europees siguen climàticament neutres en 2030. Aquesta missió pretén donar suport a la transformació d’aquestes ciutats per a accelerar el compliment de l’Acord de París i l’Agenda 2030 i constituir-se tant en un element catalitzador del Pacte Verd Europeu com en un exemple del fet que és possible la neutralitat climàtica abans de 2050.

Per què és necessari?

El calfament avança. L’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC), publicat a l’agost, alerta que a escala global no s’està fent prou ni actuant amb celeritat. Diu textualment: «Si les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle no es redueixen de manera immediata, ràpida i a gran escala, limitar el calfament a prop d’1,5 °C (…) serà un objectiu inassolible». L’escenari més probable és el que situa el calfament global en una forqueta de 2 a 4,5 °C. Amb 1,5 °C més, els esdeveniments de calor extrema seran quatre vegades més probables. Amb 2 °C s’arribarà als llindars crítics per la salut. El repte, per tant, no és només que les ciutats arriben a ser climàticament neutres, sinó que ho facen al més prompte possible.

Per què València?

Projecte de ciutat. València s’ha convertit en una de les primeres ciutats del continent que ha assumit com a pròpia la missió europea climàtica en aprovar-la en el Ple del seu Ajuntament el febrer de 2021 amb un ampli suport de les forces polítiques, tant del Govern com de l’oposició (31 regidors de 33). A més, ha impulsat l’Estratègia Urbana 2030, que fusiona en un únic marc d’actuació l’Agenda Urbana i les Missions d’Innovació, com les dues cares de la mateixa moneda per a assegurar l’impacte desitjat.

Projectes

Comunitats energètiques. Iniciativa que pretén transformar la ciutat per mitjà del desplegament d’una xarxa de treball única per a activar el canvi de models energètics com a punt de referència en cada barri.

Districtes neutres. Aspira a aconseguir la neutralitat climàtica en un mínim de tres districtes per a l’any 2030, tot i que la ciutat estarà atenta a les majors ambicions europees en la missió climàtica de ciutats. Hi inclourà iniciatives de transformació energètica i mediambiental.

Ciutat de places i per als vianants. Recuperació d’espais per a les persones condicionant el desenvolupament de diversos carrers de València per a establir àrees de prioritat per a vianants (places, carrers, voreres i encreuaments).

Renaturalització. Projecte en la infraestructura verda en tots els barris. Desplegament dels serveis ecosistèmics (biodiversitat i connectivitat, regulació tèrmica, benestar i salut…) que ofereix una infraestructura verda dissenyada amb els criteris i principis propis de les solucions basades en la naturalesa per a fer front als reptes del canvi climàtic.

Mobilitat sostenible. Electrificació del transport públic, creació de zones de baixes emissions, recuperació d’espai per a les persones i amb l’aposta per la bicicleta.

Turisme nul en emissions. Monitorar i certificar les emissions produïdes pel turisme urbà en tot el cicle de l’activitat i aconseguir una petjada de carboni neutra en 2025.

Què suposa?

Beneficis. Si València s’adhereix a aquesta xarxa, podrà rebre assistència i assessorament tècnic, normatiu i financer a mesura per part de la Plataforma de la Missió de la UE. També podrà cocrear, signar i implementar un contracte climàtic de ciutat, que recull els compromisos de la UE i dels governs nacionals i regionals amb la missió de València. Podrà, a més, obtindre l’etiqueta de ‘Ciutat Missió’ i fer de València una ciutat més atractiva a les inversions privades, les oportunitats de finançament europees i la ubicació de noves empreses i treballadors qualificats. Podrà convertir-se en un pol europeu d’innovació i experimentació en matèria de transició climàtica, així com llançar un portfolio de projectes de referència.

Participants

Col·laboració pública i privada. L’Ajuntament signarà declaracions institucionals amb el Govern i la Generalitat per a l’impuls i la col·laboració de la Missió Climàtica. També es preveu l’adhesió de més de 50 entitats, empreses i organitzacions de la societat civil.

Ja són ambaixadors de Missions València 2030:

Subscriu-te a la nostra newsletter:

*Camps obligatoris