LES MISSIONS D’INNOVACIÓ
PER A UNA DÈCADA.

Per tu. Per a tots i totes.

En nombroses ocasions ens plantegem si podem fer alguna cosa per evitar el canvi climàtic. És  difícil pensar que una sola persona, o les seues accions, genere una incidència directa en un problema tan complex a escala global. I no obstant això, les experiències al llarg del planeta ens demostren que quan s’alineen i articulen iniciatives de diversa índole sí que és possible. A més a més, no tot depén de grans cims, descobriments inesperats o persones amb grans idees.

València va decidir involucrar-se en 2020 en Missions 2030, un sistema de governança i innovació per a tractar de millorar la vida de la ciutat i de la gent que viu en ella. I la seua primera missió és la Missió Climàtica, que busca descarbonitzar la ciutat en la pròxima dècada.

missió Climàtica
València 2030

Aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra en 2030 i fer-ho per (i per a) la ciutadania, dins del context de la missió europea de 100 ciutats europees intel·ligents i climàticament neutres en 2030.

La Missió Climàtica València 2030 és la nostra contribució des de València perquè la UE reduïsca les emissions climàtiques en un 55 % d’ací a 2030 i es convertisca en neutral des del punt de vista climàtic en 2050.

Alguns dels principals beneficis associats a la descarbonització de València són els següents:

  • Més salut per a les persones
  • Menys embossos i sorolls
  • Menys contaminació
  • Més espais naturals disponibles
  • Millors hàbits
  • Més innovació

Aspirem a fer de València una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida, més pròspera i, en definitiva, més habitable i desitjable per a les persones.

“Missió Climàtica València 2030” pas a pas:

P1
Definició i aprovació de la missió
P3
PROJECTES R+D+I QUE LI DONEN SUPORT
P4
POLÍTIQUES PÚBLIQUES ORIENTADES A LA MISSIÓ
– Pla verd i de la biodiversitat (en desenvolupament)
P5
AVALUACIÓ DE LA MISSIÓ (disponible pròximament)
– Sistema d’indicadors i informes KPI de la missió.
– Informes de seguiment.
P6
ALIANCES
– Aliança per la Missió
– 5 hèlices de l’ecosistema
P8
AGENTS CLAU DE LA MISSIÓ
– Grup de treball intern de transició energètica.
– Taula de Transició Energètica.
– Comissió del projecte Districte Neutre.
– Fundació València Clima i Energia.
– Generalitat Valenciana.
– Agents europeus vinculats a la Missió 100 Ciutats Intel·ligents i Climàticament Neutres.

Aliances de la missió

5 hèlices de l´ecosistema

Importancia y propósito

Las ciudades europeas ocupan el 4% de la superficie de la UE, pero en ellas vive el 75% de la ciudadanía de la UE. En todo el mundo, las ciudades representan más del 65% del consumo de energía, más del 70% de las emisiones de CO2. Y para 2050, aglutinarán alrededor del 80% de la población mundial.

En este contexto de emergencia climática, las ciudades están llamadas a ejercer un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y son clave en la solución.

El propósito último es conseguir que València sea una ciudad climáticamente neutra en 2030, y hacerlo por (y para) la ciudadanía, dentro del contexto de la misión europea de 100 ciudades europeas climáticamente neutras en 2030. La Misión Climática València 2030 es nuestra contribución desde València a que la UE reduzca las emisiones climáticas en un 55 % de aquí a 2030 y se convierta en neutral desde el punto de vista climático en 2050. Los beneficios asociados a la descarbonización de València son obvios y forman parte de nuestras aspiraciones: más salud para las personas, menos atascos y ruidos, menos contaminación, más espacios naturales disponibles, mejores hábitos, más innovación, etc. Aspiramos a hacer de València una ciudad más saludable, más sostenible, más compartida, más próspera y, en definitiva, más habitable y deseable para las personas.

INFOGRAFÍA MISIÓN
CLIMÁTICA VALÈNCIA 2030

Ilustrativo, adaptación de “Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union”, Mazzucato M. 2018

PERSONAS Y COLECTIVOS
BENEFICIARIOS.

NIÑOS, JÓVENES, ANCIANOS,
EMPRESAS Y TODA UNA CIUDAD EMPEÑADA
EN UN MISMO PROPÓSITO: SER EN EL 2030
UNA CIUDAD CLIMÁTICAMENTE NEUTRA.

¿CÓMO LO HAREMOS?
LA ESTRATEGIA URBANA
DE VALÈNCIA.

CONSTELACIÓN DE
LA MISIÓN CLIMÁTICA
VALÈNCIA 2030

Descubre el ecosistema de proyectos de la Misión Climática aquí.

Els jocs de
la Missió Climàtica
València 2030

Completa les tres missions i comparteix els jocs per fer de València una ciutat climàticament neutra.

Separar para reciclar (juego1)-v2
Us responsable aigua (juego2)
Mobilitat sostenible (juego3)

Ja són ambaixadors de Missions València 2030:

Subscriu-te a la nostra newsletter:

*Camps obligatoris