Compromisos

Una visió per a impulsar la transformació

Missions València 2030 conté una visió per a impulsar la transformació a l’Ajuntament de València i orientar-nos cap a les missions de la ciutat que milloren la vida de les persones. Aquesta visió adopta la forma de marc estratègic i conté 5 estratègies i 12 compromisos que impulsen 80 accions d’innovació en el període 2020-2023.

Estratègia 1. Governar la innovació a València
1. Incorporar una visió estratègica i transversal de la innovació orientada a missions Documents d’Estratègia Urbana / Agenda Urbana
Marc estratègic Missions Valencia 2030
Missions Valéncia 2030
Asamblees de les 5 hèlices de les missions. (Disponible molt prompte, en procés)
Informes d’Aval·lua Lab, Missions  València 2030. (Disponible molt prompte, en procés)
2. Impulsar la compra pública d’innovació Web CPI València

CPI València logo

3. Observar tendències i usar Big Data i IA des de l’ètica i l’humanisme en entorn 4.0 Observatori de Tendències Socials Gents de Las Naves
Observatori IANética de Las Naves. Ètica  de la Inteligència Artificial i en internet del tot
Observatori OdF de Las Naves. Espai inspirador per a conversar sobre noves realitats i pràctiques organitzacionals a empresws i institucions
Missions València 2030 InfoBaròmetre. (Disponible molt prompte, en procés)
Estratègia 2. Crear mirada i cultura innovadora a València
4. Potenciar la capacitació de les nostres persones en innovació i creativitat Accions de formació en creativitat i innovació. (Memoria annual de Las Naves 019)
KIT d’eines i metodologies innovadores. (Disponible molt prompte, en procés)
5. Impulsar la creativitat, la investigació i l’atracció de talent Programació Las Naves
València World Design Capital 2022
Producció científica i publicacions en matèria d’innovació pública associada a València. (Disponible molt prompte, en procés)
6. Reconéixer i fer valer la innovació social i urbana Premis a la innovació de la ciutat de València
Difussió nacional i internacional de l’Innovació Social i Urbana
Estratègia 3. Impulsar la innovació a València
7. Impulsar el desenvolupament de projectes d’innovació social i urbana Subvencions d’innovació de la ciutat de València
Constel·lació de Projectos d’Innovació Mission València 2030
Projectes Europeus impulsats per Las Naves
Projecte Nacional subvencions públiques d’Innovación (Disponible molt prompte, en procés)
8. Crear espais on experimentar a València: laboratoris i SandBoxes Valencia Living Lab, sandboxes d’innovación. (Disponible molt prompte, en procés)
Acceleradora pública de triple Impacte de Las Naves: Col·lab
Laboratori d’Avaluació de polítiques públiques de Las Naves: Avalua·lab
Laboratoris Ciutadans de Las Naves. (Disponible molt prompte, en procés)
9. Potenciar Las Naves com a centre d’innovació urbana de la ciutat de València Las Naves, Centre d’Innovació Social i Urbana
Estratègia 4. Enfortir les aliances i les xarxes innovadores de València
10. Impulsar aliances amb les quatre hèlices de València Organitzacions ambaixadores Missions València 2030
Càtedra Transició Energètica Urbana UPV-LAS NAVES.Càtedra L´Horta de València, Territori Metropolità. Universitat de València Càtedra en Economia Col·laborativa i Transformació Digital. Universitat de València.
Xarxes CONNECTA  de Las Naves com espai de col·laboració. (Disponible molt prompte, en procés)
11. Activar aliances i xarxes locals, nacionals i internacionals amb la innovació de València Xarxa INNPULSO
Xarxa Valenciana de ciutat per la innovació
Xarxa iKEN
Xarxa MOIN
Xarxa Echalliance
Candidatures de València a diferents premis internacionals. (Disponible molt prompte, en procés)
Estratègia 5. Comunicar el valor de la innovació a la societat de València
12. Comunicar socialmente el valor de la innovación Missions València 2030
Campanya de comunicació Missions València 2030
Campanya d’organitzacions ambaixadores. (Disponible molt prompte, en procés)
Campanya de Missió 1. (Disponible molt prompte, en procés)
Campanya de Missió 2. (Disponible molt prompte, en procés)
Campanya de Missió 3. (Disponible molt prompte, en procés)
Dia Mundial de la Innovació i la Creativitat 2020
Dia Mundial de la Innovació i la Creativitat 2021 (Disponible molt prompte, en procés)
Show Room Las Naves
Esdeveniments comunicatius de Diàloegs d’Innovació creant una agenda pública de la innovació. (Disponible molt prompte, en procés)
Rendicions de comptes i avaluacions de Missions València 2030 i el seu valor. (Disponible molt prompte, en procés)

Subscriu-te a la nostra newsletter:

*Camps obligatoris