València es converteix en un dels huit casos mundials d’innovació orientada a missions destacat pel University College de Londres

La ciutat de València ha sigut destacada com un dels huit casos mundials llocs en valor per l’Institut per a la Innovació i el Propòsit Públic dirigit per Mariana Mazzucato i establit en l’University College de Londres, que ha inclòs a la ciutat en la seua Casebook 2021.

La Xarxa d’Innovació Orientada a Missions posa en valor als actors públics a nivell global que estan aconseguint fites en aquest sentit en urbs de tot el planeta.

Carlos Galiana, regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, ha destacat que “hagen seleccionat a València com una de les huit ciutats a nivell mundial per la seua innovació orientada a missions posa en valor tot el treball que estem realitzant des de Las Naves i la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament. Aquesta estratègia Missions València 2030 té una base sòlida secundada per un ampli consens polític, fins i tot comptant amb partits de l’oposició, i amb unes mires de futur que ens permetrà transformar la ciutat. I amb aquesta innovació orientada a missions és com estem llançant la nostra primera missió d’aconseguir que València siga climàticament neutra”.

Des de la lluita contra el canvi climàtic a l’erradicació de la pobresa, aquest model de governança està trobant maneres de respondre als grans reptes del segle XXI.

La capital del Túria opta a ser una de les 100 ciutats triades per la Unió Europea per a compensar totalment la seua petjada de carboni en 2030, com demostra la posada en marxa de la Missió Climàtica València 2030, juntament amb projectes paral·lels de diversos països com per exemple la intenció d’Holanda d’allargar 5 anys l’esperança de vida dels seus ciutadans en 2040.

Al costat de València, el Casebook 2021 de l’IIPP assenyala com a casos d’èxit les iniciatives de CSIRO (Austràlia), Vinnova (Suècia), Manchester (el Regne Unit), The Clyde (Escòcia) o Camden (Londres).

Missions València 2030

El centre d’innovació Las Naves i la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València són els responsables de Missions València 2030, un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones. Aquest model de governança conjumina a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú, perquè les missions d’una ciutat, d’un país o de tota Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment s’acaba de llançar la Missió Climàtica València 2030, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra i formar part de les 100 ciutats que la Comissió Europea seleccionarà dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».