La Ciutat de les Arts i les Ciències se suma com a entitat ambaixadora de Missions València 2030

La Ciutat de les Arts i les Ciències s’ha sumat hui com a ambaixadora al projecte Missions València 2030. També s’ha signat este matí el protocol d’adhesió de l’empresa Metrovacesa S.A. Amb estes dos noves incorporacions, el nombre d’entitats i empreses que s’han sumat al projecte Missions València 2030 ascendix a 145. Atés que algunes d’estes entitats són associacions i agrupacions col·legials, el total de suports rebuts entre entitats i professionals supera els 19.000.

El projecte Missions València, posat en marxa fa dos anys, té com a objectiu millorar la ciutat i les condicions de vida de les persones que residixen en ella, servint-se de les oportunitats que la innovació i la investigació proporcionen. La primera missió d’innovació posada en marxa va ser la Missió Climàtica, que ha aconseguit que la ciutat de València siga una de les cent ciutats europees triades per a ser climàticament neutres en 2030.

En l’actualitat, onze instituts tecnològics i més d’un centenar d’empreses i organismes del sector privat s’han adherit com a ambaixadores de Missions. Hi ha 9 entitats que pertanyen al sector públic, 14 en la parcel·la d’acadèmia i 16 de la societat civil. Quant a les associacions i col·legis professionals, 14 associacions empresarials que representen a 4.500 empreses han subscrit la carta d’adhesió. També 13 col·legis professionals que reuneixen més de 14.000 professionals.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha signat este matí el protocol d’adhesió amb el director adjunt de relacions institucionals de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Julio Monreal. També ha subscrit el protocol d’adhesió Almudena Cano, responsable de desenvolupament urbà sostenible de Metrovacesa S. A.

Les institucions que subscriuen esta carta d’adhesió es comprometen, en el seu àmbit d’acció i en la mesura de les seues possibilitats, a orientar la seua activitat i part dels seus recursos cap al foment de la investigació i la innovació, a fi que tinga un impacte positiu en algun dels objectius marcats per la Missió Climàtica València 2030, primera de l’estratègia Missions València 2030. També es comprometen a facilitar accions de comunicació i de transferència d’innovació que impulsen alguna d’estes missions. Es tracta d’implicar a tota la societat valenciana i a tot l’ecosistema econòmic, innovador i social de la ciutat: el sector privat, el sector públic, l’acadèmia, la societat civil, els mitjans de comunicació i la ciutadania.

L’estratègia Missions València 2030 va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la seua sessió de maig de 2020. Es desglossa en 5 estratègies, 12 compromisos estratègics i 80 accions d’innovació, totes elles dirigides a enfortir l’ecosistema innovador de València. La cerca d’organitzacions i empreses “ambaixadores” d’estes missions respon a la línia estratègica que perseguix crear i enfortir aliances i xarxes a tots els nivells, en matèria d’innovació, amb totes aquelles persones i organitzacions que perseguisquen els fins que impulsa Missions València.