València aprova la seua primera missió per a ser climàticament neutra per al 2030

/ És la primera missió que desenvolupa el marc Missions València 2030 i es formula com a part de l’Estratègia Urbana València 2030. 

/ Les 100 ciutats seleccionades serviran com hubs d’innovació per a altres ciutats, de manera que centenars de ciutats europees s’inspiraran, aprendran i replicaran les idees i solucions que afloren de la missió.

/ Tant l’Estratègia Urbana València 2030 com el marc Missions València 2030, ha sigut recolzat per una ampla majoria dels grups polítics municipals.

L’Ajuntament de València ha aprovat en el Ple del dia 25 de febrer la missió València Ciutat Neutra amb el propòsit d’aconseguir almenys 3 barris o pobles de la ciutat climàticament neutres abans de 2030 per (i per a) la ciutadania. Una iniciativa recolzada per una ampla majoria dels grups municipals, com Compromís, PSPV, PP i Ciudadanos.

Esta missió és la primera que desenvolupa el marc Missions València 2030, impulsat per l’Ajuntament i el centre d’innovació Las Naves, i es formula com a part de l’Estratègia Urbana València 2030 que, per una banda, articularà la coordinació transversal necessària i el desplegament dels treballs de les diverses delegacions i el sector públic local, i per altra, establirà les aliances, xarxes oportunes i col·laboracions públic-privades per impulsar les innovacions i transformacions sistèmiques necessàries per a l’èxit de la missió València Ciutat Neutra.

Mitigar els efectes del canvi climàtic és un dels principals reptes per a la humanitat. No obstant, el marge de temps per actuar s’està reduint i es necessari accelerar les transformacions per donar resposta a una situació que ja es amplament reconeguda com d’emergència climàtica. En este sentit, les ciutats estan cridades a exercir un paper crucial donat que són responsables del 72% de les emissions globals i per a 2050 aglutinaran al voltant del 80% de la població mundial.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que “volem fer una crida institucional a tots els actors de la societat civil, l’acadèmia i la investigació, els sectors econòmics i la resta d’institucions públiques de la Comunitat Valenciana, el Govern d’Espanya i la Unió Europea perquè es sumen a la missió climàtica de la ciutat de València, ja que este és un viatge col·lectiu en el qual tots tenim cabuda”.

Amb esta aprovació, l’Ajuntament impulsarà i desplegarà els treballs necessaris per a postular València com a candidata a ser una de les 100 ciutats europees seleccionades dins de la Missió Europea: 100 ciutats europees neutres abans de 2030 per (i per a) la ciutadania.

València Ciutat Neutra, una missió consens

El Marc General de l’Estratègia Urbana València 2030 va ser ratificat el 24 de setembre de 2020 pel ple de l’Ajuntament amb el suport d’una àmplia majoria dels grups polítics municipals. Este acord reafirmava el compromís polític i ètic de València amb els ODS, l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana per a convertir-los en referències transversals de les polítiques públiques de la ciutat. En esta línia, la transició ecològica apareix com una de les màximes aspiracions amb un plantejament de planificació-acció-aprenentatge basat en la innovació i l’experimentació que està totalment alineat amb el plantejament de missions.

El marc de Missions València 2030, va ser aprovat al ple del 28 de maig de 2020 també amb un ampli consens de gran part dels grups polítics. En ell s’inclouen les àrees de rellevància europees i valencianes sobre les quals fixar missions. Dins de la mirada de València com a ciutat sostenible, una de les àrees identificades ha estat la reducció d’un 50% de les emissions de CO2 a la ciutat de València, coincidint amb una de les cinc prioritats de la comissió europea.

En este context europeu, nacional i local, l’Ajuntament de València reforça el seu compromís de continuar a l’avantguarda europea en l’acció per a mitigar l’emergència climàtica i en l’impuls a la innovació orientada a missions que milloren la vida de les persones a través d’una estratègia integrada de ciutat. L’aprovació d’una missió de ciutat neutra constituïx, per tant, una gran oportunitat per a la ciutat de València pel seu impacte en la salut de les persones, la sostenibilitat, la transició ecològica, l’adaptació al canvi climàtic, l’atracció d’inversions, l’impuls d’iniciatives econòmiques neutres en carboni, la generació de llocs de treball i l’impuls a la investigació i innovació.

 

La missió 100 ciutats europees neutres abans de 2030 per (i per a) la ciutadania

La Comissió Europea ha proposat com a missió aconseguir 100 ciutats europees climàticament neutres abans de 2030 per (i per a) la ciutadania. El seu objectiu no és un altre que secundar, promoure i demostrar com 100 ciutats europees poden avançar, per mitjà d’una transformació sistèmica, cap a la neutralitat climàtica abans de 2030, sabent que l’objectiu global europeu s’establix per a 2050. Per a grans ciutats com València, la Unió Europea considera el concepte de “ciutat” no com un tot, sinó interpretat a escala de barris, districtes o zones d’especial interés en la ciutat que complisquen una sèrie de condicions i requisits.

La Comissió Europea proposa per a les 100 ciutats, que seran elegides en esta primera dècada, la signatura d’un contracte climàtic de ciutat com a nou mecanisme per a desplegar el suport de la Unió Europea. El contracte climàtic serà signat per l’alcalde o alcaldessa de la ciutat, la Comissió Europea i els governs regionals i nacionals.

La ciutadania té una rellevància especial en la missió climàtica, ja que l’èxit de la missió dependrà del paper de les persones, que hauran de tindre un paper actiu i protagonista amb noves plataformes per a actuar i millors recursos per a fer-ho. Almenys un 1% dels fons europeus dedicats a les ciutats a través del contracte climàtic de la ciutat haurà de ser dedicat a recolzar a la ciutadania per al desenvolupament i la implementació de les accions climàtiques.

Les 100 ciutats que signen el contracte climàtic de la ciutat desenvoluparan i implementaran un nou concepte d’innovació: la innovació sistèmica. Treballaran conjuntament per abordar desafiaments comuns i crear economies d’escala. En el procés, les 100 ciutats serviran com hubs d’innovació per a altres ciutats, de manera que centenars de ciutats europees s’inspiraran, aprendran i replicaran les idees i solucions que afloren de la missió.

Els criteris principals per a la selecció de les 100 ciutats europees seran la seua ambició, el seu compromís, la seua capacitat i la seua implicació ciutadana. A més, la inclusió i cohesió seran principis generals pel que hi haurà una representació geogràfica equilibrada i diferències en els nivells de preparació de les ciutats.