TORNAR ENRERE

CIUTAT COMPARTIDA

ÀREA DE RELEVÀNCIA:

REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

BENEFICIARI:

La Cooperadora Coop.V.

SECTOR:

SECTOR PRIVAT

A la lona de València

Plataforma que pretén visibilitzar, connectar i construir els relats que habiten un territori (Barri de Orriols) per a avançar en el reconeixement de la diversitat cultural, el respecte per la diferència, la integració social i la convivència.