TORNAR ENRERE

CIUTAT SALUDABLE

ÀREA DE RELLEVÀNCIA:

Equitat en salut entre barris en totes les etapes de la vida

ENTITAT:

Las Naves. Connecta Salud

SECTOR:

PÚBLIC

#RESPONSALUDABLE: VALÈNCIA PER LA RESPONSABILITAT EN SALUT

El projecte pretén proporcionar un espai comú, de trobada i connexió, que millore la comunicació i el mutu coneixement, de totes aquelles persones que treballen per la responsabilitat en salut.