TORNAR ENRERE

CIUTAT EMPRENEDORA

ÀREA DE RELEVÀNCIA:

Millora de la resiliència de la ciutat en situacions de crisis o catàstrofes. 

BENEFICIARI:

La Cooperadora Coop.V.

SECTOR:

SECTOR PRIVAT

AI Vision

Plataforma que pretén visibilitzar, connectar i construir els relats que habiten un territori (Barri de *Orriols) per a avançar en el reconeixement de la diversitat cultural, el respecte per la diferència, la integració social i la convivència.