Última actualización 11/08/2023

Introducció

El Sandbox Urbà de València

Missions València 2030 planteja 5 estratègies, 12 compromisos estratègics i 80 accions d’innovació per a desplegar a la ciutat en els pròxims anys amb l’objectiu de desenvolupar nous instruments i capacitats públiques al servei de la investigació i innovació a València.

Sota aquesta aspiració de guiar aquest marc estratègic de la innovació cap a les Missions Europees d’innovació, al febrer de l’any 2021 València aprovava la seua primera Missió d’innovació. En aquest cas, la Misió Climàtica València 2030, orientada a aconseguir la neutralitat climática de la ciutat en l’any 2030.

Una aplicació pràctica d’aquesta orientació es troba al Programa 14 del Pla d`’Acció de l’Estrategia Urbana on es

reflecteix la voluntat de fer de València una ciutat laboratori mitjançant la creació de Sandboxes com a espais, infraestructures públiques i processos destinats a experimentar les noves solucions, els serveis i els productes en desenvolupament per l’ecosistema innovador i que requereixen de prova en condicions rellevants o reals. Es reflecteix, d’aquesta manera, l’aspiració de generar nous instruments que impulsen l’experimentació innovadora orientada al model de ciutat dibuixat per l’Estratègia Urbana València 2030.

Objectius

Per què un Sandbox Urbà d’Innovació?

Fomentar la productivitat i competitivitat empresarial.

Contribuir a la societat del coneixement.

Millora dels serveis públics atenent noves demandes de la ciutadania.

Protecció del medi ambient: neutralitat climàtica en 2030.

Millora de l’ecosistema innovador i impuls d’una cultura d’innovació.

Potenciar la ciutat de València com a node de projectes d’innovació, posicionant-la com una de les primeres ciutats europees a crear un Sandbox Urbà d’Innovació.

Com es regula

el Sandbox Urbà de València?

ACTUALMENT LA NORMATIVA ESTÀ EN FASE DE TRAMITACIÓ.

Accedeix a les consultes sobre l’Ordenança Reguladora del SandBox urbà realitzades a l’Ajuntament de València a través de la Carpeta Ciutadana

Actuacions prèvies

Data d’inici 29 de març 2023

Data de tancament 29 de maig 2023

Informe de resultats

Aprobació inicial

Informació pública i audiència interesats

Aprovació definitiva

Publicació i entrada en vigor

Avaluació ex-post

On experimentar

i provar la innovació a València?

Videos

Coneix més sobre Sandbox València

X
VER VÍDEO
X
VER VÍDEO
X
VER VÍDEO
X
VER VÍDEO
X
VER VÍDEO
X
VER VÍDEO