TORNAR ENRERE

CIUTAT SOSTENIBLE

ÀREA DE RELEVÀNCIA:

Reducció de residus, reducció d’emissions CO2. Producció i ús d’energies renovables.

RESPONSABLE:

Mediterranean Algae Technologies SL

SECTOR:

Sector privat

Mediterranean Algae

La tecnologia de Mediterranean Algae permet situar en zones amb alta contaminació (desembocadures de rius, albuferes, canals de reg, ports…) un sistema de tancs que mitjançant el creixement de les nostres algues purifiquen i eliminen fosfats i nitrats, obtenint així un triple impacte:
1. L’aigua es neteja i purifica de manera natural, retirant contaminants.
2. Les algues realitzen la fotosíntesi, capturant i mitigant emissions de CO₂.
3. S’obté una biomassa de macroalgues, que més tard servirà per a *biofertilizantes de l’agricultura.