TORNAR ENRERE

CIUTAT COMPARTIDA

ÀREA DE RELLEVÀNCIA:

Comuns urbans

RESPONSABLE DEL PROJECTE:

Ajuntament de València. Oficina Ciutat Intel·ligent

SECTOR:

Sector públic

Administració electrònica de l´Ajuntament de València: programari que agilita la tramitació de subvencions

Agilita la presentació i tramitació de sol·licituds a la ciutadania, i la gestió interna és més eficient i evita errors en el procés.

https://sede.valencia.es/sede/