TORNAR ENRERE

CIUTAT COMPARTIDA

ÀREA DE RELEVÀNCIA:

REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

IMPULSA:

ACUGAMES

SECTOR:

SECTOR PRIVAT

ACUGames: programa pilot per a implementar l’aprenentatge basat en jocs amb contingut curricular en centres educatius de la Comunitat Valenciana

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2020 el percentatge d’abandó escolar a Espanya va ser del 16%. Malgrat haver-se reduït 1,2 punts respecte a l’any anterior, Espanya continua estant a la cua dels països europeus que presenten una major taxa d’abandó escolar. Així mateix, segons les dades de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa, l’any 2020 el percentatge d’abandó escolar va ser claramente més elevat entre els homes, 20’2%, que entre les dones, 11’6%. Davant aquesta realitat social detectada, la prioritat que ens proposem és la d’augmentar la qualitat, l’equitat, la inclusió i l’èxit en l’àmbit de l’educació i la formació.

El present projecte s’engloba dins del ODS 4, i cerca promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a ajudar al fet que totes les nenes i tots els nens acaben els cicles de l’ensenyament obligatori en igualtat de condicions i que els resultats escolars siguen profundamente satisfactoris. Reduir el percentatge d’abandó escolar entre el shomes, 20’2%, és una prioritat i entre les dones, 11’6%, una necessitat.

L’objectiu principal del present projecte és promoure la creació d’un programa pilot per a implementar l’Aprenentatge Basat en Jocs amb contingut curricular en centres educatius de la Comunitat Valenciana.