TORNAR ENRERE

CIUTAT SOSTENIBLE

ÀREA DE RELEVÀNCIA:

Consumir menys, millor i de manera local

IMPULSA:

Eco Giro al Sol

SECTOR:

SECTOR PRIVAT

Eco Giro Al Sol

Eco Gir Al Sol és un projecte que té com a missió canviar el món a través de nous sistemes de producció alimentària sostenible.
El primer producte que volem llançar després de fer el patentat són deshidratadors que usen energia solar i eòlica en una grandària compacta per a tenir a casa.
Aquest sistema al costat del disseny fan que l’aliment s’assequi de manera natural, sense perdre les seves propietats i mantenint la qualitat i seguretat alimentària.
Els seus materials són reciclables, encara que el producte té una vida gairebé il·limitada.
I per descomptat, no s’utilitza gens d’energia elèctrica.
Amb això no sols ajudem al medi ambient evitant emissions, també reduïm el desaprofitament alimentari que abasta xifres prou altes per a contaminar el planeta.