POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament de Gandia està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal de les persones usuàries de la Web i amb el compliment del Reglament General de Protecció de Dades. La visita a este lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que es faciliten dades, la present Política de Privacitat pretén informar els usuaris dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en el lloc web, a fi que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. L’Ajuntament de Gandia es reserva la facultat de modificar i sense previ avís esta Política de Privacitat per a mantindre adaptada a la legislació vigent. En tals casos, anunciarà en este lloc web els canvis introduïts a fi que puguen ser conegudes per l’usuari.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Gandia li informa dels punts següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Ajuntament de Gandia
Plaça Major 1
46701 Gandia (València)

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD): hola@techfriendly.es

 

FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:

La finalitat d’arreplega i tractament de les dades personals facilitats en la web de l’Ajuntament de Torrent dependrà del formulari d’arreplega de dades empleades per l’usuario/a: realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic, mantindre-ho informat de notícies i novetats relacionades amb Torrent, etc. El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat o en compliment d’una obligació legal. No obstant això, en cada formulari web es facilitarà a l’usuari la seua informació de protecció de dades conforme al Reglament General de Protecció de Dades.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:

Com a norma general, les dades no seran comunicats a tercer llevat que existisca consentiment expresse de l’usuari o en compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable.

TERMES DE CONSERVACIÓ:

Les dades de caràcter personal seran conservats durant els termes previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS

La persona interessada podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació a les seues dades personals dirigint-se per escrit a l’adreça postal de l’Ajuntament o per correu electrònic hola\@techfriendly.es, facilitant còpia de DNI o document identificació equivalent. La persona usuària podrà presentar la seua sol·licitud a través del procediment establit en la Seu Electrónica sede electrònica Gandia.

També podran dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

No obstant això, i amb caràcter general, s’informa tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit) , limitació, portabilitat, oposició i decisió individual automatitzada dirigint-se per escrit al registre d’entrada en:

Ajuntament de Gandia
Plaça Major 1
46701 Gandia (València)